سامانه ثبت نام سوگوار عکس اربعین 1397

شرائط ارسال عکس و ثبت نام:
شرکت کنندگان در بخش موبایل، باید فایل عکسهای خود را از طریق سامانه بارگزاری نموده یا به آدرس mft@jz.ac.ir  ایمیل نمایند. ذکر مشخصات فردی در ایمیل ضروری است.
حجم فایلهای ارسالی از طریق سامانه 4 مگ میباشد و در صورت افزایش حجم، باید از ایمیل استفاده نمایید.
شرکت کنندگان در بخش عکاسی با دوربین هم عکسهای اصلی خود را حدالمقدور با فرمت tiff از طریق ایمیل mft@jz.ac.ir   همراه با ذکر مشخصات ارسال نمایند.

دانشجویان دانشگاه بروجرد فقط از طریق پست الکترونیک میتوانند نسبت به ارسال مشخصات و عکسهای خود اقدام نمایند.